Nota merupakan bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli.

Biasanya nota dibuat rangkap dua atau tiga, satu lembar untuk pembeli dan lembaran kedua untuk penjual